top of page

Sykefravær

Tegnet illustrasjon: seks personer , fire personer arbeider på pc og ser på kalender som viser høyt sykefravær.

Er det høyt sykefravær
i din bedrift?

Sykefravær er tidkrevende og kostbart for bedrifter. Sykefraværssaker kan også medføre konflikter. Det stilles store krav til arbeidsgiver i oppfølging av sykemeldte ansatte.

Vi kan bistå med veiledning i saker om sykefravær og bidra med verktøy for kartlegging av årsaker til sykefravær og gi forslag til tiltak for å forebygge sykefravær, alt tilpasset dine behov.  

Dette er noe av det vi kan bistå med: 

  • Oppfølging av sykemeldte  

  • Dialog

  • Tilretteleggingsplikten

  • Medvirkningsplikten

  • Dialog med tillitsvalgte

  • Analysere årsaker til fravær

  • Gi råd om tiltak for å øke nærvær

Tegnet illustrasjon: personer som  er i dialog.
bottom of page