top of page

Personalhåndbok

Tegnet illustrasjon: fire personer arbeider med dokumenter.

Har du behov for
nye eller oppdaterte rutiner? 

Interne rutiner er nyttig og skaper forutsigbarhet både for deg som leder og for dine ansatte.

 

En del rutiner er bedrifter pålagt og mange kan være nyttige å utarbeide.

 

Vi kan bistå deg med å justere eksisterende rutiner eller bidra med å etablere rutiner for din bedrift etter dine behov.

Dette er noe av det vi kan bistå med:

 • Arbeidsavtale som er i henhold til lov- og avtaleverk

 • Arbeidsmiljøloven, ferieloven

 • Taushetserklæring

 • Maler for medarbeidersamtaler

 • Rutiner for oppfølging av medarbeidersamtaler

 • Oppfølging av lærlinger

 • Kommunikasjon om rettigheter og plikter

 • Arbeidsreglement

 • Etiske retningslinjer

 • Varslingsrutiner

 • Personvernerklæring i henhold til GDPR

 • Policy for bruk av sosiale medier

Tegnet illustrasjon: tre personer arbeider med dokument på pc.
bottom of page