top of page

Konflikthåndtering

Tegnet illustrasjon: to personer som ikke er enig om innholdet i dokumenter.

Hvordan løse en konflikt på arbeidsplassen?

Konflikter kan skape dårlig arbeidsmiljø og nedsatt produksjon. Du som arbeidsgiver er pålagt å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for dine ansatte.

 

Et godt arbeidsmiljø innebærer blant annet å forebygge og håndtere konflikter. De fleste vil på et eller annet tidspunkt oppleve konflikter og som leder må du håndtere disse.

Dette er noe av det vi kan bistå med: 

  • Saksbehandling

  • Utarbeide rutiner for håndtering av konflikter

  • Rådgivning i pågående konfliktsaker

  • Arbeidstakers medvirkningsplikt

  • Bistå i utviklingsarbeid for å forebygge konflikter

Tegnet illustrasjon: tre personer som ikke er enig om det de ser på pc.
bottom of page