top of page
Do damer som står ved sjøen. Fjell i bakgrunnen.
AB  Consulting original logo.png

HR-tjenester tilpasset dine behov

 
Hvorfor er HR-arbeid viktig?

Tegnet illustrasjon, dame som står foran en bærbar pc, forstørrelsesglass foran pc som viser fire jobbsøkere.

HR er et lederverktøy som handler om å tiltrekke, utvikle og beholde kompetanse i bedriften. Et godt HR-arbeid vil bidra til vekst og utvikling. 

 

HR - arbeid kan være både kompetanse- og tidskrevende. Likt med at næringslivet endrer seg endrer også HR – feltet seg med stadig nye regler og retningslinjer som må følges. HR – arbeid kan ikke velges bort, selv om det er ressurskrevende for små og mellomstore bedrifter. Leder må ta HR-oppgavene selv og dette går utover tiden man har til driften. 

Gjelder dette deg?

Da kan vi i AB Consulting bistå. Vi bidrar med HR i din bedrift i det omfanget du har behov for. Vi tilbyr skreddersydde løsninger til akkurat din bedrift.

Våre tjenester

Tegnet illustrasjon: Mennesker som samarbeider foran en pc, søker etter jobbsøkere.

Rekruttering

Å gi et godt inntrykk av egen bedrift er viktig for å tiltrekke gode kandidater med rett kompetanse, som samtidig passer inn i bedriften. Vi kan bistå i hele rekrutteringsprosessen eller deler av prosessen etter dine behov.

Tegnet illustrasjon som viser tre personer som jobber med dokument på pc.

Personalhåndbok

Bedrifter er lovpålagt å ha rutiner for blant annet varsling. Vi kan bistå deg med å justere eksisterende rutiner eller bidra med å etablere rutiner for din bedrift etter dine behov.

Sykefravær

Vi kan bistå med veiledning i saker om sykefravær og bidra med verktøy for kartlegging av årsaker, og gi forslag til tiltak for forebygging.

Vi tilpasser alt til dine behov.  
 

Konflikthåndtering

 Du som arbeidsgiver er pålagt å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for dine ansatte. Et godt arbeidsmiljø innebærer blant annet å forebygge og håndtere konflikter. De fleste vil på et eller annet tidspunkt oppleve konflikter og som leder må du håndtere disse.

Strategisk HR

Vil du gjøre din bedrift rustet til å være i forkant av stadige endringer i næringslivet og kompetansebehovet? Vi kan bidra med veiledning på ulike strategiske områder tilpasset dine behov.

Kånlikthåndtering
Strategisk HR-arbeid
Arbeid med å forebygge sykefravær

Hvordan jobber vi?

Hos oss får du profesjonell HR – bistand i de sakene og omfanget du har behov for.   

Vi tilbyr HR-rådgivning, pakkeløsninger, abonnementsløsning og du kan leie oss inn som HR-konsulent i ønsket prosent og periode. 

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
Julie og Marit - to damer som kan hjelpe deg med HR-arbeid
bottom of page